רשי 25

רחוב

רשי 25

יחידות דיור

קומות

בניינים

סטטוס

אוכלס